Kinoman

105 postów
Avatar
W 1895 bracia Lumière skonstruowali i opatentowali kinematograf i 28 grudnia w Salonie Indyjskim przy bulwarze Kapucynów w Paryżu zorganizowali swoją pierwszą publiczną projekcję filmu (nosił on tytuł Wyjście robotników z fabryki), obejrzało go 35 osób. Od tej chwili świat się zmienił.
Patria

Patria

Patria. Ojczyzna. Wydawałoby się, że to powinna być piękna idea, która jednoczy ludzi mieszkających w tym samym kraju i mówiących tym samym językiem. Ale to fałszywa nadzieja. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w kraju rządzonym przez dyktaturę.